Letáky a skládačky

Jednostranne alebo obojstranne potlačené farebné letáky, lesklá krieda, gramáž papiera: 115 g / m².

Uzávierka v pondelok a ve stredu do 12.00 hodín!
Expedícia tlačovin nasledujúci pracovný deň.

 

Tisk letáků a plakátů! Používáme vysoce hlazený (křídový), lesklý papír.